CHAT Via WhatsApp
diposkan pada : 08-06-2023 11:56:04

Orang berumur Mukmin butuh membaca berkah potong rambut bocah kala melakukan aqiqah. Tujuannya buat memohon permisi sekalian bentuk rasa terima kasih pada Allah SWT atas anak yang dilahirkan ke bumi.

Memotong ataupun mencukur rambut bocah ialah ibadah adat yang mendampingi aqiqah. Hingga itu, dalam praktiknya dilengkapi dengan pustaka berkah.

Aqiqah sendiri berarti pemotongan binatang dalam bagan menebus seseorang anak.

Hadits riwayat Abu Dawud melaporkan Rasulullah SAW sempat berfirman kalau badan seseorang anak sejatinya tergadaikan hingga beliau menemukan aqiqah.

Selanjutnya hadits riwayat Abu Dawud itu, semacam diambil dari Nahdlatul Malim( NU).

الْغُلاَمُمُرْتَهَنٌبِعَقِيْقَتِهِتُذْبَحُعَنْهُيَوْمَاْلسَّابِعِوَيُحْلَقُرَأْسَهُوَيُسَمَّى

Maksudnya: Seseorang anak tergadaikan dengan( bayaran) aqiqah yang disembelih untuknya di hari yang ke 7, dicukur rambut kepalanya serta diberi julukan.

Hingga dari itu, orang berumur butuh melakukan aqiqah buat menebus anak. Aqiqah dicoba dengan memotong binatang berbentuk kambing dengan ketentuan pantas dikurbankan.

Dalam determinasi Islam, ketentuan aqiqah untuk anak pria merupakan memotong 2 akhir kambing. Sedangkan buat anak wanita disembelihkan satu akhir kambing.

Berikutnya, orang berumur Mukmin butuh membaca sebagian berkah dalam susunan aqiqah selaku selanjutnya.

1. Berkah memotong binatang aqiqah

Selanjutnya pustaka berkah memotong binatang aqiqah dalam catatan Arab, Latin, serta maksudnya.

بِسْمِاللهِوَاللهُأَكْبَرُ[اللهممِنْكَوَلَكَ]اللهمتَقَبَّلْمِنِّيهَذِهِعَقِيْقَةُ

Bismillahi wallahu akbar. Allahumma minka wa laka. Allahumma taqabbal minni. Hadzihi aqiqatu...( diteruskan dengan julukan bocah).

Maksudnya: Dengan mengatakan sesak napas Allah. Allah Maha Besar. Betul Allah, dari serta untuk- Mu. Betul Allah, terimalah dari kita. Inilah aqiqahnya...( diteruskan dengan julukan bocah).

2. Berkah potong rambut bayi

Selanjutnya pustaka berkah potong rambut bocah dalam catatan Arab, Latin, serta maksudnya.

بِسْمِاللهِالرَّحْمَنِالرَّحِيْمِالْحَمْدُلِلهِرَبِّالْعَالَمِيْنَأَللهمنُوْرُالسَّمَاوَاتِوَنُوْرُالشَّمْسِوَالْقَمَرِ,اللهمسِرُّاللهِنُوْرُالنُّبُوَّةِرَسُوْلُاللهِصَلَّىاللهِعَلَيْهِوَسَلَّمَوَالْحَمْدُلِلهِرَبِّالْعَالَمِيْنَ

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamîn. Allahumma nurus samawati wa nurusy syamsyi wal qamari, Allahumma sirrullahi nurun nubuwwati Rasulullahhi Shallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi Rabbil alamin.

Maksudnya: Dengan mengatakan sesak napas Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Seluruh memuji mengalem untuk Allah, Tuhan sarwa alam, Betul Allah, sinar langit, mentari serta rembulan. Betul Allah, rahasia Allah, sinar kenabian, Rasululullah SAW, serta seluruh memuji mengalem untuk Allah, Tuhan sarwa alam.

3. Berkah meniup bubun bayi

Selanjutnya pustaka berkah meniup bubun bocah sehabis rambutnya dicukur.

اللَّهُمَّإِنِّيأُعِيذُهَابِكَوَذُرِّيَّتَهَامِنَالشَّيْطَانِالرَّجِيمِ

Allahumma inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim.

Maksudnya: Betul Allah, sebetulnya saya berharap proteksi buat ia serta keluarganya dari setan yang terkutuk.

4. Berkah Walimah Al- Aqiqah

Sehabis membaca permintaan di atas, lengkapilah dengan pustaka berkah Walimah Al- Aqiqah selanjutnya ini.

اللهماحْفَظْهُمِنْشَرِّالْجِنِّوَالْإِنْسِوَأُمِّالصِّبْيَانِوَمِنْجَمِيْعِالسَّيِّئَاتِوَالْعِصْيَانِوَاحْرِسْهُبِحَضَانَتِكَوَكَفَالَتِكَالْمَحْمُوْدَةِوَبِدَوَامِعِنَايَتِكَوَرِعَايَتِكَأَلنَّافِذَةِنُقَدِّمُبِهَاعَلَىالْقِيَامِبِمَاكَلَّفْتَنَامِنْحُقُوْقِرُبُوْبِيَّتِكَالْكَرِيْمَةِنَدَبْتَنَاإِلَيْهِفِيْمَابَيْنَنَاوَبَيْنَخَلْقِكَمِنْمَكَارِمِالْأَخْلَاقِوَأَطْيَبُمَافَضَّلْتَنَامِنَالْأَرْزَاقِاللهماجْعَلْنَاوَإِيَّاهُمْمِنْأَهْلِالْعِلْمِوَأَهْلِالْخَيْرِوَأَهْلِالْقُرْآنِوَلَاتَجْعَلْنَاوَإِيَّاهُمْمِنْأَهْلِالشَّرِوَالضَّيْرِوَالظُّلْمِوَالطُّغْيَانِ

Allahummahfadzhu min syarril jinni wal insi wa ummish shibyani wa min jamiis sayyiati wal ishyani wahrishu bihadlanatika wa kafalatika al- mahmudati wa bidawami inayatika wa riayatika an- nafidzati nuqaddimu biha alal qiyami bima kalaftana min huquqi rububiyyatika al- karimati nadabtana ilaihi fima bainana wa baina khalqika min makarimil akhlaqi wa athyabu ma fadldlaltana minal arzaqi. Allahummajalna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil qurani wa la tajalna wa iyyahum min ahlisy syarri wadl dloiri wadz dzolami wath thughyani.

Maksudnya: Betul Allah, jagalah ia( bocah) dari kejelekan hantu, orang ummi shibyan, dan seluruh kejelekan serta maksiat. Jagalah ia dengan kontrol serta tanggungan- Mu yang baik, dengan pemeliharaan serta perlindunganmu yang kekal. Dengan perihal itu saya sanggup melakukan apa yang Anda bebankan padaku, dari hak- hak ketuhanan yang agung. Hiasi ia dengan apa yang terdapat diantara kita serta makhluk- Mu, ialah adab agung serta karunia yang sangat bagus. Betul Allah, peruntukan kita serta mereka selaku pakar ilmu, pakar kebaikan, serta pakar Alquran. Janganlah anda peruntukan kita serta mereka selaku pakar kejelekan, aib, menyiksa, serta jelek.