CHAT Via WhatsApp
diposkan pada : 30-05-2023 16:09:16

Dalam menempuh kehidupan tiap hari, Rasul Muhammad SAW menyarankan pemeluk Islam buat tetap memanjatkan berkah pada Allah SWT. Dia juga mengarahkan beberapa berkah setiap hari yang gampang dihafal alhasil dapat diaplikasikan.

Syaikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin Al- Badr dalam novel Fiqih Berkah& Dzikir Bagian 1 mengatakan berkah mempunyai peran yang besar dalam Islam, karena ialah ibadah yang agung dan bentuk ketaatan yang memiliki banyak khasiat.

Gimana tidak, Allah SWT berkomitmen hendak meluluskan berkah hamba yang tetap berharap kepada- Nya. Perihal ini bisa nampak dalam firman- Nya pada Pesan Ghafir bagian 60:" Tuhanmu berkata, Berdoalah kepada- Ku, tentu hendak Saya biarkan bagimu( apa yang kalian harapkan)."

Lewat berkah pula, seseorang hamba menundukkan dirinya, menampakkan kebutuhannya, sampai mengurangkan dirinya atas Dzat yang sangat agung. Alhasil mana bisa jadi Allah SWT tidak cair hendak berkah hamba- Nya itu, yang mana tentu Ia hendak mengijabahnya bukan.

Buat itu, untuk kalangan mukmin yang akan melanggengkan doanya pada Allah SWT, dapat diawali dari yang termudah terlebih dahulu. Semacam mengamalkan berkah tiap hari.

Berkas Berkah Sehari- hari

Mengutip novel Berhasil Bumi Alam baka dengan Permintaan Setiap hari oleh Mahmud Asy- Syafrowi, serta Syarah Hishnul Mukmin buatan Syaikh Majdi Abdul Wahab Al- Akhmad, ini pustaka berkah setiap hari yang gampang dihafal:

1. Berkah Bangun Tidur

اَلْحَمْدُلِلَّهِالَّذِيأَحْيَانَابَعْدَمَاأَمَاتَنَاوَإِلَيْهِالنُّشُوْرُ

Latin: Alhamdulillahi alladzi ahyaanaa bada maa amaatanaa wa ilaihi an- nusyuur

Maksudnya:" Seluruh memuji mengalem bagi- Mu, betul Allah, yang sudah menghidupkan balik diriku sehabis kematianku, serta cuma kepada- Nya esoknya kita seluruh hendak dihidupkan balik."( HR Ahmad, Bukhari& Mukmin)

2. Berkah Masuk Kamar Mandi

بِاسْمِاللهِاللَّهُمَّإِنِّيأَعُوْذُبِكَمِنَالْخُبُثِوَالْخَبَاءِثِ

Latin: Bismillahi Allahumma inni a- udzuu bika minal khubutsi wal khabaaits

Maksudnya:" Dengan mengatakan julukan Allah. Betul Allah, sebetulnya saya bersembunyi kepada- Mu dari setan pria serta setan wanita."( HR Bukhari& Mukmin, dari Anas bin Raja)

3. Berkah Pergi Kamar Mandi

وَعَافَانِيالْأَذَىعَنِّيأَذْهَبَالَّذِيلِلَّهِالْحَمْدُغُفْرَانَكَ

Latin: Wa aafaanii al- adza annii adzhaba Alladzi lillahil hamdu ghufraanaka

Maksudnya:" Saya berharap ampunan- Mu, seluruh pui untuk Allah yang sudah melenyapkan kendala( penyakit) dariku serta sudah membuatku segar."( HR Abu Dawud, Tirmidzi, An- Nasai& Ibnu Majah, dari Aisyah)

4. Berkah Saat sebelum Wudhu

بِاسْمِاللهِ

Latin: Bismillahi

Maksudnya:" Dengan mengatakan julukan Allah."( HR Tirmidzi, Abu Dawud,& Ibnu Majah)

5. Berkah Sehabis Wudhu

أَشْهَدُأَنْلاإلهَإِلَّااللهُوَحْدَهُلاشَرِيكَلَهُوَأَشْهَدُأَنَّمُحَمَّدًاعَبْدُهُوَرَسُولُهُاللهُمَّاجْعَلْنِيمِنَالتَّوَّابِينَوَاجْعَلْنِيمِنَالْمُتَطَهِّرِينَ

Latin: Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wahdahu laa syariika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu warasuuluhu Allahummaj alnii mina attawwaabiina wajalnii minal mutathohhiriina

Maksudnya:" Saya bersaksi kalau tidak terdapat Tuhan yang pantas buat disembah tidak hanya Allah serta tidak kawan bagi- Nya. Saya pula bersaksi kalau Muhammad merupakan hamba sekalian rasul- Nya. Betul Allah, jadikanlah saya tercantum kalangan banyak orang yang bertaubat serta peruntukan pula saya tercantum kalangan banyak orang yang memberkati diri."( HR Mukmin& Tirmidzi, dari Uqbah bin Amir& Umar bin Khaththab)

6. Berkah Melepas Pakaian

بِاسْمِاللهِ

Latin: Bismillahi

Maksudnya:" Dengan mengatakan julukan Allah."( HR Ibnu Majah, dari Ali bin Abi Thalib)

7. Berkah Menggunakan Pakaian

الْحَمْدُلِلَّهِالَّذِيكَسَانِيهَذَاالثوْبَوَرَزَقَنيْهِمِنْغَيْرِحَوْلٍمِنيِّوَلَاقُوَّةٍ

Latin: Alhamdulillahi alladzi kasaamii hadza ats- tsauba wa razaqanihi min ghairi hawlinn minni walaa quwwatin

Maksudnya:" Seluruh memuji mengalem untuk Allah yang sudah menganugrahkan busana ini kepadaku, tanpa terdapat energi dan daya dariku."( HR Tirmidzi& Ibnu Majah, dari Muadz bin Anas Al- Anshari)

8. Berkah Mengenakan Busana Baru

اللَّهُمَّلَكَالْحَمْدُأَنْتَكَسَوْتَنِيْهِأَسْأَلُكَمِنْخَيْرِهِوَخَيْرِمَاصُنِعَلَهُوَأَعُوْذُبِكَمِنْشَرِهِوَشَرِمَاصُنِعَلَهُ

Latin: Allahuma lakalhamdu anta kasautaniihi asaluka min khairihi wa khairi maa sunia lahu wa auudzubika min syarrihi wa syarri maa sunia lahu

Maksudnya:" Betul Allah, bagi- Mu seluruh memuji mengalem, Anda yang sudah memakaikan busana itu kepadaku. Saya memohon kepada- Mu buat mendapatkan kebaikannya( busana) serta kebaikan apa saja yang beliau terbuat untuknya. Serta, saya bersembunyi kepada- Mu dari keburukannya serta aib apa saja yang beliau terbuat untuknya."( HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi,& Juri, dari Abu Said Al- Khudri)

9. Berkah Bercermin

اللَّهُمَّكَمَاحَسَنْتَخَلْقِيفَأَحْسِنُخُلُقِيوَحَرِّمْوَجْهِيعَلَىالنَّارِ

Latin: Allahumma kamaa hasanta khalqii fa ahsin khuluqii wa harrim wajhii versi annaar

Maksudnya:" Betul Allah, begitu juga Anda sudah membaguskan penciptaanku, hingga baguskanlah pula akhlakku, serta haramkanlah wajahku atas neraka."( HR Bazzar)

10. Berkah Pergi Rumah

بِسْمِاللهتَوَكَّلْتُعَلَىاللَّهلَاحَوْلَوَلَاقُوَّةَإِِلاَّبِاللهِ

Latin: Bismillahi tawakkaltu versi Allah laa hawlaa wa laa quwwata illa billahi

Maksudnya:" Dengan mengatakan julukan Allah. Saya bertawakal pada Allah, tidak terdapat energi dan daya apapun tanpa bantuan Allah."( HR Tirmidzi, dari Anas bin Raja)

11. Berkah Masuk Rumah

بِسْمِاللَّهِوَلَجْنَاوَبِسْمِاللَّهِخَرَجْنَاوَعَلَىاللَّهِرَبِّنَاتَوَكَّلْنَاثُمَّلِيُسَلِّمْعَلَىأَهْلِهِ

Latin: Bismillahi walajnaa wa bismillah kharajnaa wa versi Allahi rabbinaa tawakkalnaa tsumma liyusallim versi ahlihi

Maksudnya:" Dengan mengatakan julukan Allah kita masuk, serta dengan mengatakan julukan Allah kita pergi. Serta pada Allah lah kita bertawakal." Berikutnya beliau melafalkan damai pada keluarganya."( HR Abu Dawud, dari Abu Raja Al- Asyari)

12. Berkah Sehabis Adzan

اللَّهُمَّرَبَّهَذِهِالدَّعْوَةِالتَّامَّةِوَالصَّلَاةِالْقَائِمَةِآتِمُحَمَّدًاالْوَسِيْلَةَوَالْفَضِيلَةَوَابْعَثْهُمَقَامًامَحْمُوْدًاالَّذِيوَعَدْتَهُ،حَلَّتْلَهُشَفَاعَتِييَوْمَالْقِيَامَةِ

Latin: Allahumma rabba hadzihi ad- dawati at- taammati wash sholaatil qaaimati aati muhammadan al- wasiilata wal fadhiilata wabatshu maqaaman mahmuudan alladzi waadtah

Maksudnya:" Betul Allah, owner jeritan yang sempurna ini, serta shalat yang hendak dibuat, berilah Muhammad ikatan serta keistimewaan, serta bangkitkan untuknya peran baik yang Anda janjikan."( HR Bukhari, dari Jabir bin Abdullah)

13. Berkah Sehabis Iqamah

أَقَامَهَااللَّهُوَأَدَامَهَامَادَامَتِالسَّمَوَاتُوَالْأَرْضُ

Latin: Aqaamahallaahu wa adaamahaa maa daamatis samaawaatu wal ardhu

Maksudnya:" Mudah- mudahan Allah melempangkan serta mengekalkan shalat sepanjang sedang terdapat langit serta alam."

14. Berkah Berangkat ke Masjid

اللَّهُمَّاجْعَلْفِيقَلْبِينُوْرًاوَفِيْلِسَانِينُوْرًاوَفِيسَمْعِيْنُوْرًاوَفِيبَصَرِينُوْرًاوَمِنْفَوْقِينُوْرًاوَمِنْتَحْتِينُوْرًاوَعَنْيَمِيْنِينُوْرًاوَعَنْشِمَالِينُوْرًاوَمِنْأَمَامِيْنُوْرًاوَمِنْخَلْفِيْنُورًاوَاجْعَلْلِيفِينَفْسِيوَأَعْظِمْلِينُوْرًاوَعَظِّمْلِينُوْرًاوَاجْعَلْلِينُورًاوَاجْعَلْنِينُورًااللَّهُمَّأَعْطِنِينُورًاوَاجْعَلْفِيعَصَبِيْنُوْرًاوَفِيلَحْمِينُوْرًاوَفِيدَمِيْنُوْرًاوَفِيشَعْرِيْنُورًاوَفِيبَشَرِيْنُورًا.

Latin: Allahummajal fii qalbii nuuran wa fii lisaanii nuuran wa fii samii nuuran wa fii basharii nuuran wa min fawqii nuuran wa min tahtii nuuran wa an yamiinii nuuran wa an syimaalii nuuran wa min amaamii nuuran wa min khalfii nuuran wajal lii fii nafsii wa adzim lii nuuran wa adzdzim lii nuuran wajal lii nuuran wajalnii nuuran. Allahumma athinii nuuran wajal fii ashabii nuuranwa fii lahmii nuuranwa fii damii nuuranwa fii syarii nuuran wa fii basyarii nuuran

Maksudnya:" Betul Allah, ciptakanlah sinar di hatiku, sinar di lidahku, sinar di pendengaranku, sinar di penglihatanku, sinar dari atasku, sinar dari bawahku, sinar di sisi kananku, sinar di sisi kiriku, sinar dari depanku, serta sinar dari belakangku. Ciptakanlah sinar dalam diriku, perbesarlah sinar untukku, agungkanlah sinar untukku, berilah sinar untukku, serta jadikanlah saya selaku sinar. Betul Allah, berilah sinar kepadaku, mengadakan sinar pada pembuluh sarafku, sinar dalam dagingku, sinar dalam darahku, sinar di rambutku, serta sinar di kulitku."( HR Bukhari serta Mukmin, dari Abdullah bin Abbas)

15. Berkah Masuk Masjid

أَعُوذُبِاللهِالْعَظِيمِوَبِوَجْهِهِالْكَرِيمِوَسُلْطَانِهِالْقَدِيمِمِنَالشَّيْطَانِالرَّحِيْمِ.بسْمِاللهِوَالسَّلَامُعَلَىرَسُولِاللهِاللَّهُمَّاغْفِرْلِيذُنُوبِيوَافْتَحْلِيأَبْوَابَرَحْمَتِكَ.

Latin: Auudzu billahil adziimi wa bi wajhihi al- kariimi wa sulthaanihi al- qadiimi minasy syaithaani arrajiim. Bismillah wassalaamu versi rasuulillahi Allahummaghfir lii dzunuubii waftah lii abwaaba rahmatika

Maksudnya:" Saya bersembunyi pada Allah Yang Maha Agung, dengan wajah- Nya Yang Agung serta kekuasaan- Nya yang kekal, dari setan yang terkutuk. Dengan mengatakan julukan Allah Swt., serta mudah- mudahan keamanan terlimpahkan atas Rasulullah. Betul Allah, ampunilah dosa- dosaku serta bukakanlah untukku pintu- pintu rahmat- Mu."( HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah,& Thabrani)

16. Berkah Pergi Masjid

بِسْمِاللهِوَالسَّلَامُعَلَىرَسُولِاللهِاللَّهُمَّاغْفِرْلِيذُنُوبِيوَافْتَحْلِيأَبْوَابَفَضْلِكَاللَّهُمَّاعْصِمْنِيْمِنَالشَّيْطَانِالرَّجِيمِ

Latin: Bismillahi wassalaamu versi rasuulillahi Allahummaghfir lii dzunuubii waftah lii abwaaba fadhlika. Allahummashimnii minasy syaithaani arrajiimi

Maksudnya:" Dengan mengatakan julukan Allah, serta mudah- mudahan keamanan terlimpahkan atas Rasulullah. Betul Allah, ampunilah dosa- dosaku serta bukakanlah untukku pintu- pintu karunia- Mu. Betul Allah, peliharalah saya dari bujukan setan yang terperosok."( HR Ahmad, Ibnu Majah, Nasai, Juri, Baihaqi& Thabrani)

17. Berkah Akan Belajar

اللَّهُمَّأَخْرِجْنَامِنْظُلُمَاتِالْوَهْمِوَأَكْرِمْنَابِنُوْرِالْفَهْمِوَافْتَحْعَلَيْنَابِمَعْرِفَتِكَوَسَهَلْلَنَاأَبْوَابَفَضْلِكَيَاأَرْحَمَالرَّاحِمِينَ

Latin: Allaahumma akhrijnaa min zhulumaatil wahmi wa akrimnaa bi nuuril fahmi waf tah alainaa bi marifatika wa sahhil lanaa abwaaba fadhlika yaa arhamar raahimiin.

Maksudnya:" Betul Allah, keluarkanlah kita serta kemalaman bias, muliakanlah kita dengan sinar kepahaman, bukalah penafsiran ilmu pada kita serta bukalah buat kita pintu- pintu anugerah- Mu, aduhai Dzat yang sangat pengasih."

18. Berkah Sehabis Belajar

اللَّهُمَّإِنِّياسْتَوْدَعْتُكَمَاعَلَّمْتَنِيْهِفَارْدُدْهُإِلَيَّعِنْدَحَاجَتِيإِلَيْهِوَلَاتَنْسَنِيْهِيَارَبَّالْعَالَمِينَ

Latin: Allaahumma innii istaudatuka maa allamtaniihi fardudhu ilayya inda haajatii ilaihi wa laa tansaniihi yaa rabbal aalamiiin.

Maksudnya:" Betul Allah, sebetulnya saya menitipkan pada- Mu apa yang sudah Anda ajarkan kepadaku, hingga kembalikanlah padaku dikala saya membutuhkannya, serta janganlah Anda peruntukan saya kurang ingat padanya, aduhai Tuhan sarwa alam."

19. Berkah Makan

اللَّهُمَّبَارِكْلَنَافِيْمَارَزَقْتَنَاوَقِنَاعَذَابَالنَّارِ

Latin: Allahumma baarik lanaa fiimaa razaqtanaa wa quinoa adzaaba annaar

Maksudnya:" Betul Allah, limpahkanlah keberkahan pada kita atas apa yang sudah Anda rezekikan pada kita, serta jauhkanlah kita dari aniaya neraka."( HR Raja)

20. Berkah Berakhir Makan

الْحَمْدُلِلَّهِالَّذِيأَطْعَمَنَاوَسَقَانَاوَجَعَلَنَامُسْلِمِيْنَ

Latin: Alhamdu lillaahil- ladzii athamanaa wa saqaanaa wa jaalanaa muslimiin

Maksudnya:" Seluruh memuji mengalem untuk Allah yang sudah berikan kita makan serta sudah berikan kita minum, dan sudah menghasilkan kita selaku banyak orang Islam."( HR Ahmad)

21. Berkah kala Bersin

اَلْحَمْدُِللهِ

Latin: Alhamdulillah

Maksudnya:" Seluruh memuji mengalem untuk Allah."( HR Bukhari)

22. Berkah Harap Kesembuhan

اللَّهُمَّرَبَّالنَّاسِأذهبْالبَاسِاشْفِأَنْتَالشَّافِيلَاشَافِيإِلَّاأَنتَشِفَاءًلَايُغَادِرُسَقَمًا

Latin: Allahumma rabban naasi adzhibil basisyfi antasy syaafi laa syaafiya illa anta syifaaan laa yughaadiru saqama

Maksudnya:" Betul Allah, Tuhan yang menjaga serta memahami orang, hapuskanlah penyakit serta beban ini. Sembuhkanlah sebab Engkaulah yang Maha Memulihkan. Tidak kepulihan melainkan kesembuhan- Mu. Kepulihan yang tidak memunculkan dampak sisi."( HR Bukhari, Mukmin, Ahmad,& Abdurrazaq)

23. Berkah Naik Kendaraan

سبْحَانَالَّذِيسَخَّرَلَنَاهَذَاوَمَاكُنَّالَهُمُقْرِنِينَوَإِنَّاإِلَىرَبَّنَالَمْتَقَلِبُونَ

Latin: Subhaanal- ladzii sakhkhara lanaa haadzaa wa maa kunnaa lahu muqrin- iina, wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun

Maksudnya:" Maha Bersih Tuhan yang sudah menundukkan alat transportasi ini buat kita pada- perihal kita lebih dahulu tidak sanggup menguasainya. Serta sebetulnya kita hendak balik pada Tuhan kita nanti di hari Akhir zaman."( HR Ad- Darimi)

24. Berkah Saat sebelum Tidur

باسْمِكَاللهُمَّأَحْيَاوَبِاسْمِكَأَمُوتُ

Latin: Bismika Allaahumma ahyaa wa bismika amuut

Maksudnya:" Dengan mengatakan nama- Mu, betul Allah, saya hidup serta mati."

25. Berkah Aman Bumi Akhirat

رَبَّنَآاٰتِنَافِىالدُّنْيَاحَسَنَةًوَّفِىالْاٰخِرَةِحَسَنَةًوَّقِنَاعَذَابَالنَّارِ

Latin: Rabbanaa atina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan waqina adzaban nar